Cinsel Şiddete Maruz Kalıyor Olabilirsiniz

cinsel şiddet

Cinsel Şiddet Nedir?

Cinsel şiddet dendiğinde ilk olarak akla gelen akıl sağlığı “normal” olmayan yabancı bir kişi tarafından fiziksel güç ve zorbalık kullanılması karşısında mağdur olan kişinin güce ve zorbalığa karşı koyduğu düşüncesidir. Yıllardır kabul gören bu düşünce aslında gerçekleri yansıtmamaktadır. Cinselliğin kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak ve cezalandırmak amacıyla bir şiddet aracı olarak kullanılmasına “cinsel şiddet”  denir.  Cinsel şiddet; çocukların, gençlerin, yaşlıların, kadınların, erkeklerin, ikili cinsiyet sistemine sığmayanların, mültecilerin, engellilerin, LGBTİ+’ların, seks işçilerinin, hayvanların; her meslekten, sosyal sınıftan, renkten, ideoloji, inanç ve yaşam tarzından bireyin maruz bırakılabileceği bir şiddet türüdür.

Cinsel şiddet sanılanın aksine yabancı kişiler tarafından değil, çoğunlukla yakınımızdaki kişiler tarafından gerçekleştirilir. Günlük yaşantımızda neredeyse tamamen güvendiğimiz eşimiz, partnerlerimiz, aile fertlerimiz, arkadaşlarımız, yakın çevremiz biz farkında olmadan bize cinsel şiddet uyguluyor olabilirler.

Önemli Kavramlar

Cinsel Şiddet Biçimleri

 • Tecavüz etmek.
 • Sözle veya fiziksel yolla  taciz etmek.
 • Cinsel ilişkiye girmeye zorlamak.
 • İstenmeyen cinsel pozisyonlara zorlamak.
 • “Hayır” dendiğini duymazdan gelmek.  
 • Rızası olmadığı halde hoyratça ve acıtarak cinsel ilişkiye girmek.
 • Zorla ilaç, alkol veya uyuşturucu madde kullandırarak cinsel ilişkiye zorlamak.
 • İstemediği şekillerde, istemediği zamanlarda cinsel ilişkiye girmeye zorlamak, cinsel bölgelere dokunmak.
 • Cinselliği bir ceza/ödül yöntemi olarak kullanmak.
 • Kişinin bedenini ve cinselliğini aşağılayacak şekilde konuşmak.
 • Teşhircilik yapmak,  pornografik görüntüler izlemeye zorlamak.
 • Sürekli takip ederek telefon, internet gibi teknolojik araçlarla cinsel içerikli materyaller ya da konuşmalarla rahatsız etmek.
 • Onay almadan, çıplak ve cinsellik içeren görüntüler çekmek ve cinsel içerikli görüntüleri yaymak veya yaymakla tehdit etmek.
 • Başka kişilerle cinsel ilişkiye girmeye zorlamak.
 • Seks işçiliğine zorlamak
 • Başka kişilerle cinsel ilişkiye girerken seyretmeye veya seyredilmeye zorlamak.
 • Cinselliği kendi zevkine yönelik yaşamak,  karşıdaki bireyin ihtiyaç ve beklentilerini görmezden gelmek.
 • Cinsel ilişkide korunma yöntemleri üzerinde baskı uygulamak
 • Korunmak isteyen tarafın isteğini göz ardı etmek
 • Cinsel ilişki esnasında prezervatifi çıkarmak (stealthing)
 • İstenmeyen hamilelik durumunda kadının eşi, partneri, çevresi ve sağlık personelleri tarafından kürtaj hakkından mahrum bırakılması ve kürtaj düşüncesini manipüle edecek söylemlerde bulunmak
 • Hamile kalmaya zorlamak, ‘annelik’ kavramı üzerinden psikolojik şiddete maruz bırakmak
 • Kişinin cinsel tercih ve yönelimlerini manipüle ederek karşı veya hemcinsi ile cinsel ilişkiye teşvik etmek/zorlamak

Cinsel Şiddeti Anlamak

Cinsel şiddeti anlamadaki temel zorluk, şiddetin partnerlerimiz veya yakın çevremizdeki failler tarafından uygulanıyor olmasıdır. Sözlü ima, şakaya vurma, manipülasyon ve fiziksel şiddete kadar uzanan bir cinsel şiddet yelpazesi vardır ve bu şiddet yakın ilişkilerde daha sinsi ve fark edilmesi zor olabilir. Veya yakın ilişkilerimizde olan sözde güven duygumuz bizleri şiddeti reddetme eğilimine sürükleyebilir. Cinsel şiddeti fark edememenin en önemli faktörlerinden birisi de neyin şiddet olduğunu bilmiyor olmamızdan kaynaklanabilir.

Yakın ilişkide bulunulan fail tarafından şiddet görüldüğünü dile getirmek, sorgulamak hatta düşünmek bile suçlu hissetmenize mi neden oluyor? Öyleyse Alberto Godenzi’nin Cinsel Şiddet kitabında bahsettiği bir çalışmanın sonuçlarına bakalım;

“Çalışma İsviçre’de henüz evlilik içi tecavüzün yasalarda yer almadığı 1988 yılında, Zürih Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Bürosu’nda yürütüldü. Televizyon ve radyolarda duyurusu yapılarak cinsel şiddete maruz kalanlar ve uygulayanların 12 gün süreyle günün 24 saatinde telefonla ulaşabilecekleri, görüşmecilerin dört kadın ve dört erkekten oluşacağı, arayan kişilerin bilgilerinin anonim kalacağı, görüşmecilerin hiçbir şekilde yargılayıcı tavırlarda olmayacağı ve hukuki işlem başlatılmayacağı şartı koyularak yürütüldü. Çalışmaya 35’i erkek 156’sı kadın 211 kişi katıldı. Cinsel şiddet uygulayan 35 kişinin 25’i şiddeti suç olarak tanımlamıyordu, 20’sinin cinsel şiddet uyguladığı kişilerle güvene dayalı bir ilişkisi bulunuyordu (13’ü şiddet uyguladığı kişiyle evlilik ilişki içerisindeydi). Bu erkeklerin biri emekli, biri işsiz, 18’i iş güç sahibi, dokuzu orta ve üst kademede görevli, dördü iş yeri sahibiydi. Cinsel şiddete maruz kalan 156 kadının verilerine baktığımızdaysa yarısının cinsel şiddete maruz kaldığı kişilerle yakın ilişkisi olduğunu (49’ununsa bu kişiyle evli olduğunu) görüyoruz. Tamamen yabancı bir kişinin saldırısına uğrayanlarsa yalnızca beşte birlik bir kısım. Saldırıya maruz kalanla fail arasında yakınlık derecesi arttıkça, kadının hissettiği suçluluk duygusu artıyor, olay anında duyulan iğrenme ve nefretle birlikte aşağılanma hissi daha fazla yaşanıyor, olayı şiddet olarak tanımlayan kadın sayısı azalıyor, çevreden görülen destek azalıyor, kadınlar erkeğin cinsel arzuyla saldırısına daha az inanıyor, erkeği saldırıya yönelten motifin daha çok güç ve kontrol isteği ile olduğunu düşünüyorlardı. Olay sırasında öfkesini açığa vuranlar daha az ruhsal sorun yaşıyordu. Kaçarak, yüksek sesle bağırarak ya da fiziksel şiddetle saldırıya karşı koyan kadınların, ciddi yaralanmalara yol açmadan cinsel şiddeti püskürtme olasılıkları artıyordu. Yani cinsel şiddet, akıllara gelen cinsel şiddet senaryosundaki gibi yabancılar ve akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar tarafından gerçekleştirilmiyordu. Olay, gece ıssız sokaklarda değil, çoğunluklarda evlerde yaşanıyordu.  Cinsel şiddet çoğu zaman tanıdık, hatta en tanıdık olan yakın ilişkideki partnerler tarafından uygulanıyordu. Araştırmada yer alan vaka örneklerine baktığımızda, özellikle yakın ilişkilerde cinsel şiddette fiziksel zorbalık içeren türünün yanında fiziksel zorbalık içermeyen türlerini de kolaylıkla görebiliyoruz.”

http://Çatlak Zemin – https://catlakzemin.com/yakin-iliskilerdeki-partner-cinsel-siddeti-sokaktaki-tecavuz-ya-evdeki-ne/


Cinsel Şiddete Uğrayan Bir Kişi Sonrasında Neler Yaşar?

Cinsel şiddetin, maruz kalan kişi üzerinde kısa ve uzun vadeli  olumsuz fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri olabilir. Bunlar:

Fiziksel olarak

 • Yaralanma ve sakat kalma
 • Rahim yırtılması, cinsel organlarda hasar, iltihaplanma gibi jinekolojik komplikasyonlar
 • AIDS/HIV, HPV gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • İstenmeyen gebelikler
 • İdrar yolu iltihaplanmaları

Psikolojik olarak

 • Şok (Duygusal hissizlik ve tepki verememe)
 • İnkar (Hiçbir şey olmamış gibi davranma)
 • Korku (Tekrar bulur, intikam alır düşüncesi)
 • Suçluluk (Acaba ben mi sebep oldum? Neyi farklı yapabilirdim?)
 • Utanç (Bu benim utancım, herkes ne düşünür?)
 • Sık sık ağlama ya da hiç ağlayamama
 • Güvensizlik (“Bir daha hiçbir erkeğe güvenemem, hiç kimseyle yalnız kalamam…”)
 • Endişe (Sürekli kötü bir şey olacakmış gibi tetikte hissetme hali)
 • İçe kapanma (Kimse ile konuşmak istememe, dışarı çıkmayı istememe, yalnız kalmayı isteme)
 • Uyku bozuklukları, olayı ve bazı görüntüleri tekrar tekrar hatırlama, tetikleyiciler karşısında olayı yeniden yaşama, duygusal olarak yabancılaşma ve uzaklaşma hissi,
 • Üzüntü, mutsuzluk, çaresizlik hissi
 • İntihar düşüncesi ve teşebbüssü
 • Duygusal olarak yabancılaşma ve uzaklaşma hissi
 • Yoğun öfke duygusu (bazen intikam hayalleri)
 • Özgüvenle ilgili zorluklar yaşama
 • Cinsellikle ilgili zorluklar yaşama, cinsel isteksizlik hissetme, olabilir

Sosyal olarak

 • İş hayatında, aile ve arkadaş ilişkilerinde gerginlik yaşama ve ilişkilerinin bozulması
 • Bazı ortamlara girmekle ilgili korku ve çekince hissetmek yalnızlaşmak ve içe kapanmak

Tecavüze Uğradığınızda Neler Yapabilirsiniz?

Tecavüze uğramışsanız ve şikayetçi olmak istiyorsanız, yasal süreçlerin başlayabilmesi için hemen olayın meydana geldiği yerdeki polis karakoluna ya da mesai saatleri içindeyse bir dilekçeyle cumhuriyet savcılığına başvurmanız gerekir. Savcılıkta, adli tıbba ya da devlet hastanesine sevkinizi, böylece zaman geçirmeden fiziki ve psikolojik muayenenizin yapılmasını talep etmelisiniz. Bir başka seçenek de en yakın yerdeki hastaneye başvurarak doğrudan muayenenizin yapılmasını talep etmek, aynı zamanda hastane polisine durumu anlatmaktır. Ancak eşiniz tarafından tecavüze maruz kalmışsanız şikâyet hakkınızı olaydan itibaren 6 ay içerisinde kullanmalısınız aksi halde şikâyet hakkınız düşer. Tecavüze ilişkin deliller, çoğunlukla fiziksel deliller oldukları için  çok hızlı kaybolabilirler. Yasal yollara başvurmak konusunda henüz kesin karar vermemiş bile olsanız, bir sağlık kurumuna başvurarak muayenenizin yapılmasını ve delillerin kayıt altına alınmasını sağlayabilirsiniz. Yasal yollara başvurmak konusunda henüz karar vermediğinizi doktorunuzla da paylaşın.

Tecavüz Delillerinin Kaybolmaması İçin Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

 • Muayeneniz yapılmadan önce banyo yapmayın. 
 • Eğer oral yoldan bir zorlama olduysa dişlerinizi fırçalamayın. 
 • Çamaşırlarınızı yıkamayın. 
 • Muayeneniz sırasında, olay esnasında üzerinizde olan kıyafetlerinizin paketlenerek kayıt altına alınması, kıl, kan ve sperm örneklerinin dikkatlice alınması, tırnak içindeki bulgulardan örneklerin alınması, vücudunuzun ilgili bölgelerinin fotoğrafının çekilmesi ve duruma göre başka işlemlerin dikkatlice yapılması gerekmektedir. 
 • Tecavüz suçu, genellikle dört duvar arasında ve tanıkların bulunmadığı ortamlarda işlendiğinden, delillerin dikkatlice araştırılarak muhafaza edilmesi çok önemlidir. Tecavüz esnasında, orantısız güç kullanımı ve sindirmeye yönelik tehditler nedeniyle, faille fiziksel bir mücadeleye girişmemiş olabiliriniz dolayısıyla vücudunuzda   şiddete maruz kaldığınızı gösterecek herhangi bir darp/cebir izi olmayabilir. Bu durumda failin sizinle zorla birlikte olduğunu adli makamlar önünde ispatlamanız güç olacağı için ilgili sağlık kurumundan mutlaka psikolojik muayenenizin yapılmasını talep etmelisiniz. Çünkü tecavüz sonrasında yaşanan “travma sonrası stres bozukluğu” gibi tanılar, uzman hekim tarafından kolaylıkla saptanarak kayıt altına alınabilir. Gittiğiniz sağlık kurumunda başvurunuzun kayıtlara geçmesi ve adli tıptan konsültasyon yapılması konusunda ısrarcı olun. 2014 yılında  TCK’da yapılan değişiklik nedeniyle mahkemeler ve savcılıklar  adli tıp kurumuna sevkinizi sağlamayabilir. Bireysel olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi  Adli Tıp Anabilim Dalına başvurarak, belli bir  ücret karşılığında  fiziksel ve psikolojik muayenenizin yapılmasını isteyerek tecavüze uğradığınıza ilişkin adli tıp raporu alabilirsiniz. 

Tecavüz sonrası başvurduğunuz sağlık kurumundaki uzman hekimden cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için gerekli ilaçların verilmesini talep edebilirsiniz.  Bu ilaçların tecavüz sonrasında, en geç ilk 72 saat içinde alınmasının daha etkili olduğu bilinmektedir.

Tecavüz Sonucunda Hamile Kaldıysanız

Tıbbi bir zorunluluk bulunmadığı durumda yasal kürtaj süresi 10 haftadır. Ancak Türk Ceza Kanunu’nun 99. Maddesi’ne göre, tecavüz sonucu hamile kalınmışsa ve hamilelik 20 haftayı aşmamışsa, kürtaj yapılabilmektedir. Dolayısıyla,  yasal süreyi geçirmemek kaydıyla hastane ortamında uzman hekimlerce hamileliğinizin sona erdirilmesini sağlayabilirsiniz.  Hastaneler, savcılık veya hakim izin alınması gerektiğini söyleyerek veya başkaca keyfi uygulamalar nedeniyle ücretsiz ve güvenli kürtaj olma talebinizi reddedebilirler. Hastanelerin kürtaj olma talebinizi sözlü olarak reddetmesi halinde mutlaka hastane yönetimine hitaben yazılı bir talepte bulunun ve bu konuda size destek sağlayabilecek kurumlar  (Kadın örgütleri, ŞÖNİM, tabipler birliği, baro vb.) ile iletişime geçin.  Eğer savcılığa  tecavüze uğradığınıza dair şikâyette bulunmuşsanız,  şikâyetinize ilişkin ifade,  dilekçe, soruşturma numarası gibi bilgi ve belgeleri,  kürtaj olma talebinize ilişkin dilekçenize ekleyerek hastane yönetimine sunun. 

Cinsel Taciz ya da Cinsel Saldırıya Uğradığınızda Neler Yapabilirsiniz?

 • Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları şikâyete bağlı suçlardır. Olayı ve faili öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde şikâyet edebilirsiniz. 6 ay içinde şikayetçi olmadığınız zaman şikâyet hakkınızı kaybedersiniz.
 • Doğrudan olayın olduğu yerdeki karakola (karakol yoksa jandarmaya) veya savcılığa başvurarak şikayetçi olabilirsiniz. 
 • Cinsel taciz suçu, e-posta, posta ya da sms göndererek işlenmişse,  gelen e-posta, posta ve mesajları (yani kanıt olabilecek her şeyi) yok etmeyin ve saklayın. 
 • Cinsel saldırı sokakta gerçekleşmişse,  kamera kayıtları olması muhtemel yerlerden kamera kayıtlarını almaya çalışın. Bu kayıtları, savcılığa veya karakola/jandarma komutanlığına  delil olarak sunun. 

Cinsel Taciz Ve Cinsel Şiddet Hakkında Nereden Güvenli Bilgi Alabilirsiniz?

1) Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

2014 yılından bu yana queer ve feminist bakış açılarını/yöntemlerini benimseyen dernek cinsel şiddet farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Broşürler-afişler, eğitimler, etkinlikler düzenliyorlar ve cinsiyetçi dilin özellikle hak temelli habercilik anlamında dönüştürülmesine katkıda bulunuyolar. Derneğin tecavüz kriz merkezleri gibi toplumun önemli bir eksiğini tamamlama amacı da bulunuyor.

http://cinselsiddetlemucadele.org/

2) Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

1990 yılında kurulan vakıf dayanışma merkezleri ve sığınaklar ile şiddet gören kadınlara dayanışma ve yardım sağlıyor. Merkez, çalışmalarını kadınlara yardım etmek değil, şiddete karşı kadın dayanışması oluşturmak, birlikte mücadele etmek üzere sürdürüyor. Ayrıca vakıf düzenlediği atölyeler ile farkındalığı arttırıyor ve mor çatı bünyesine katılmak isteyen gönüllüler ile iletişime geçiyor. Mor Çatı Dayanışma Merkezinde; gönüllü dayanışması, psikolojik destek ve hukuksal destek çalışmaları yapılıyor.

https://www.morcati.org.tr/tr/

3) Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)

2001 yılında kurulan vakıf yola kadın örgütü olarak çıkmış daha sonrasında ise erkek şiddeti ve cinsiyet eşitliği çalışmalarını da bünyesine dahil etmiştir. KADAV Kadına yönelik şiddet, ev-içi şiddetle mücadele ve danışmanlık desteği, Göçmen kadınlara yönelik cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılıkla mücadele, Kadın ve LGBTİ mahpuslarla dayanışma çalışmaları, Kadın Emeği ve İstihdamı gibi konularda çalışmalar ve eğitimler düzenlemekte ve ayrıca destek sağlamaktadır.

http://www.kadav.org.tr/

4)Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPOD)

2011 yılında bir grup akademisyen, hukukçu ve aktivist tarafından kurulan SPoD, o yıldan bu yana LGBTİ’lerin yaşadığı sorunlara kalıcı ve kapsamlı çözümler üretmek ve yine LGBTİ’lerin maruz kaldığı baskı, şiddet ve ayrımcılığı azaltmak için çalışıyor. SPoD, hukuki, sosyal ve psikolojik danışmanlık, dava takibi, ruh sağlığı ve sosyal hizmet uzmanlarına, avukatlara, kurumlara, belediyelere eğitimler veriyor, akademik araştırmalar, seminerler, paneller, Siyaset ve Aktivizm Okulları, seçim kampanyaları düzenliyor ve trans, sakat ve mülteciler için destek grupları oluşturuyor, savunuculuk toplantıları düzenliyor. Bütün bunları da bünyesinde barındırdığı profesyonel çalışanları ve gönüllüleriyle yapıyor.

http://www.spod.org.tr/

5) Sen de Anlat Dayanışma Platformu

Sen de Anlat, kamusal alanda cinsel taciz veya saldırıya maruz bırakılan veya tanık olanların ne yaşadığını anonim olarak anlatabilecekleri bir dijital platform. Yaşanan tacizlerin niteliğini, niceliğini göstermeyi de planlayan bir açık veri platformu.’  Web sitesine girdiğinizde olay/müdahale bildir formları ile anonim olarak bildirim yapabileceğiniz gibi; karşınıza çıkan haritadan daha önce bildirilmiş tüm olayları inceleyebilirsiniz.

https://sendeanlat.harassmap.org/tr

6) Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu (CİTOK)

 CİTOK, 2012 yılında cinsel tacize ilişkin farkındalık yaratmak, politika ve eylem planı oluşturmak için kurulmuştur. Üniversitelerdeki taciz ve şiddeti önlemek, müdehale etmek için çalışmalara başlayan CİTOK üniversite dışında da bilinirlik kazandı. 24 saat hizmet veren ACİL destek hattı ile güvenlik ve sağlık ihtiyacını karşılamaktadır. Danışma ve yasal süreç başlatma ihtiyaçlarında da yardımcı olmaktadır.

http://www.citok.boun.edu.tr/

Hayatta kalan, Hayatta Kalan’ın Çevresi ve Olası Durumlarda Ne Yapabileceğini Merak Edenler İçin Mutlaka Okunması Gereken Şifalı Bir Kaynak: https://catlakzemin.com/psikolog-ve-hayatta-kalanin-sifa-notlari/

Kaynaklar

https://www.morcati.org.tr/tr/yayinlarimiz/brosurler/185-cinsel-siddeti-dile-getirmek-guc-ama-mumkun

http://cinselsiddetlemucadele.org/

http://www.sivilsayfalar.org/2018/12/05/cinsel-siddet-sonrasi-destek-sistemi-nerede/

https://catlakzemin.com/yakin-iliskilerdeki-partner-cinsel-siddeti-sokaktaki-tecavuz-ya-evdeki-ne/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.